Lemoniq PR

Nasza misja

Nasza agencja PR specjalizuje się w budowaniu aktywnej i skutecznej komunikacji firm z otoczeniem.

Łączymy pasję i doświadczenie z wyobraźnią i kreacją, zapewniając Klientom owocne efekty naszej pracy.

Lemoniq PR – orzeźwienie i świeżość… lemoniadowe podejście do klienta.

Na Twoje pytania odpowiedzą

Lena Rudnik
mobile: 532 261 760
mail: lena.rudnik@lemoniqpr.pl

Lemoniadowe składniki

Media relations
budowanie relacji z dziennikarzami, organizacja konferencji prasowych, organizacja spotkań prasowych, przygotowanie materiałów dla dziennikarzy, dystrybucja serwisów informacyjnych
PR korporacyjny zewnętrzny i wewnętrzny
planowanie strategii PR, określenie pozycji firmy i otoczenia firmy, opracowanie CI firmy, kreowanie wizerunku Zarządu
Komunikacja wewnętrzna
badanie komunikacji wewnętrznej, opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej, opracowanie i druk wydawnictw firmowych
Komunikacja w procesie zmian
identyfikacja potrzeb komunikacyjnych, opracowanie optymalnych narzędzi komunikacji, przygotowanie szczegółowego harmonogramu komunikacji
Komunikacja kryzysowa
opracowanie podręcznika zarządzania kryzysowego, opracowanie strategii postępowania w sytuacji kryzysowej, minimalizowanie skutków kryzysu
CSR
tworzenie i realizacja programów akcji społecznych
Organizacja wydarzeń specjalnych
organizacja scenariusza eventu, nagłośnienie, sprzęt audio, catering
Szkolenia medialne
treningi interpersonalne, autoprezentacja
Usługi wspierające PR
projekty graficzne, przygotowanie do druku, organizacja sesji zdjęciowych
Orzeźwienie i świeżość… lemoniadowe podejście do klienta
Copyright 09 by Lemoniq PR